برچسب ها

انواع حمل و نقل

حمل و نقل چند وجهی : عبارت است از انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر توسط حداقل دو وسیله نقلیه متفاوت با نظام‌های حقوقی گوناگون، تحت مسئولیت شخص واحدی که عامل حمل و نقل ترکیبی نامیده می‌شود.

حمل دریایی: مهم ترین روش مبادلات بین المللی است و به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و نیز صرفه اقتصادی یکی از مناسب ترین روش های حمل کالا می باشد.

حمل زمینی: پس از حمل و نقل دریایی، برای جابجایی کالا، حمل ونقل زمینی در سطح بین المللی در درجه بعدی قرار دارد که به دو دسته تقسیم می شود:

  • حمل و نقل جاده ایی
  • حمل و نقل ریلی

حمل هوایی: این روش حمل درصد بسیار پایینی از حمل ونقل کشورمان را تشکیل می دهد و معمولاً بارهای سبک، گران قیمت و فاسدشدنی به وسیله هواپیما حمل می گردند.

مقالات بیشتر