برچسب ها

تعریف بارنامه

بارنامه سند حمل كالا و سندی است كه قابل انتقال به غیر بوده و مالكیت كالا را نشان می دهد. لذا از اهمیت بالایی بر خوردار است.

مقالات بیشتر